Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ: Στείλτε την υποστήριξή σας στο email: metamorphosi.theatro@gmail.com

ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για να καθιερωθεί η 23η Οκτωβρίου
ως Παγκόσμια Hμέρα πράξης σεβασμού και προσφοράς στον συνάνθρωπο
--------------------------------------------------------------------------------------
Μπορείτε να στείλετε την υποστήριξή σας στο
email: metamorphosi.theatro@gmail.com

γράφοντας ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
και ξαναγράφοντας (επικολλώντας) το παρακάτω κείμενο:
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ
την καθιέρωση και υλοποίηση της καινούργιας
Παγκόσμιας Ημέρας πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς
στον συνάνθρωπο (καθιέρωση της 23ης Οκτωβρίου)»
--------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Message of Support (We call for your support and signature)

 Message of Support
for the establishment of the 23rd of October
as the International Day for action of respect and offering to the fellow human being

On Wednesday the 28th of September 2011, the Sikionians’ Municipality, after a unanimous decision of the city council and the Mayor’s, Mr. Spyros Stamatopoulos, proposition, approved the suggestion of the theatrical group “Transformation” for the establishment and implementation of an International Day for Action of respect for life and offering to the fellow human being.
For this reason, the Sikionians’ Municipality, with the theatrical group “Transformation”, the United Nations Goodwill Ambassadress against AIDS UNAIDS) Ms Mero Kessessioglou, the Consulate of the Ivory Coast in Greece and Greek Action for Africa (N.G.O.), jointly organize a cultural charity event on October 23rd 2011, at the ASO Warehouses in Kiato, where Aristophanes’ play “The Clouds” will be presented by the SIKIONIAN STAGE, under the direction of George Karvountzis.  The Event’s proceeds will be put at the disposition of the family of an under-age student who must undergo surgery abroad.

The Idea and the Initiative
for a new day of Action and Respect for the fellow man
The idea was born on 16/5/2004 during a cultural charity event that took place at the the Tzeni Karezi Theatre where Dimitris Potamitis’ play “Socrates’ belt”  by the Children’s New Stage of Moulki, Korinthia, was presented, and belongs to Konstantina Giabourani who at the time directed the children of the theatre group. 
The initiative for the establishment of the 23rd of October each year as the new International day for action of respect of life and offering to the fellow human being was undertaken by “Metamorphosi”, in cooperation with Ambassadress Ms M. Kessessioglou, the Ivory Coast Consulate in Greece and the Greek Action in Africa, during a cultural charity event on October 23rd, 2010, where Thomas’ Chalvatzis’ play “The Secret of Life” was performed by the Children’s New Stage of Moulki, Korinthia, under the direction of Konstantina Giabourani.


We believe that respect to nature and to man, the need for offer and solidarity must not simply be expressed with words, they have to become ACTION in our daily routine,  
We feel that we are all ONE within the body of humanity, of our country, our city, of our small local community,
We believe in the significant power that THEATRE and ART hold for the transformation of the peoples of the world,
If man stops believing in the power of TRANSFORMATION, his own and that of the World, then our Society will have definitely failed… 
We think globally, we act locally,
We call for your support and signature

The Initiative Group
Theatre Group “Transformation”  |  Greek Action in Africa
Children’s Stage of Moulki |  Sikionian Stage |  Sikionians’ Municipality

I support
the establishment and implementation of the new International Day
for action of respect to life and Offering to the fellow man

Support Signatures
Surname
Name
Capacity
Signature
Μήνυμα υποστήριξης (Για Υπογραφή)

Μήνυμα υποστήριξης
για να καθιερωθεί η 23η Οκτωβρίου
ως Παγκόσμια Hμέρα πράξης σεβασμού και προσφοράς στον συνάνθρωπο

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 ο Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου κ. Σπύρου Σταματόπουλου, ενέκρινε την πρόταση της θεατρικής ομάδας «Μεταμόρφωσης» για την καθιέρωση και υλοποίηση μιας καινούργιας Παγκόσμιας Hμέρας πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο.
Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Σικυωνίων μαζί με την θεατρική ομάδα «Μεταμόρφωση», την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του Aids (UNAIDS) κ. Μέρω Κεσεσίογλου, το Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και την Ελληνική Δράση Αφρικής (Μ.Κ.Ο.), και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, συνδιοργανώνουμε πολιτιστική φιλανθρωπική εκδήλωση στις 23 Οκτωβρίου 2011 στις Αποθήκες ΑΣΟ στο Κιάτο, όπου θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο «Νεφέλες» του Αριστοφάνη από την «Σικυώνια Σκηνή» σε σκηνοθεσία Γιώργου Καρβουντζή.  Τα έσοδα της Εκδήλωσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση οικογένειας ανήλικης μαθήτριας που χρήζει χειρουργικής επέμβασης στο εξωτερικό. 


Η ιδέα και η πρωτοβουλία
για μια καινούργια Ημέρα Πράξης και σεβασμού στον συνάνθρωπο

Η ιδέα γεννήθηκε στις 16/5/2004 σε πολιτιστική-φιλανθρωπική εκδήλωση στο θέατρο Τζένη Καρέζη με το θεατρικό έργο του Δημήτρη Ποταμίτη «Το λουρί του Σωκράτη» από την Παιδική Σκηνή Μουλκίου Κορινθίας (ΔΕΑΠΑΣ), και ανήκει στην Κωνσταντίνα Γιαμπουράνη που σκηνοθέτησε τότε τα παιδιά της θεατρικής ομάδας.  Την πρωτοβουλία να καθιερωθεί η 23η Οκτωβρίου κάθε χρόνου ως καινούργια Παγκόσμια μέρα πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο ανέλαβαν η θεατρική ομάδα «Μεταμόρφωση», σε συνεργασία με την Πρέσβειρα κ. Μ. Κεσεσίογλου.

Πιστεύουμε ότι ο σεβασμός στη φύση και στον άνθρωπο, η προσφορά και η αλληλεγγύη πρέπει να γίνονται ΠΡΑΞΗ στην καθημερινότητά μας
Νιώθουμε ότι όλοι είμαστε ΕΝΑ μέσα στο σώμα της ανθρωπότητας, της χώρας μας, της πόλης μας, της μικρής τοπικής κοινωνίας μας
Πιστεύουμε στη μεγάλη δυναμική που έχει το ΘΕΑΤΡΟ και η ΤΕΧΝΗ για τη μεταμόρφωση των λαών του κόσμου
Αν ο άνθρωπος πάψει να πιστεύει στη δυνατότητα της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, της δικής του και του Κόσμου, η Κοινωνία μας θα έχει οριστικά αποτύχει

«Σκεφτόμαστε ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, δρούμε ΤΟΠΙΚΑ»,
και για αυτό προσβλέπουμε στην στήριξη και την υπογραφή σας

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας
Θεατρική Ομάδα «Μεταμόρφωση» | Ελληνική Δράση Αφρικής
Παιδική Σκηνή Μουλκίου | Σικυώνια Σκηνή | Δήμος Σικυωνίων

Δήμος Σικυωνίων, 20200 Κιάτο Κορινθίας | τηλ: 27420-25.994 | φαξ: 27420-23.108 | email: deapas01@otenet.gr
Ελληνική Δράση Αφρικής – Προξενείο Ακτής Ελεφαντοστού, Λυκείου 13, 106 74 Αθήνα
τηλ.-φαξ: 210-7216.625 | email: c-ivoire@hol.gr
Θεατρική Ομάδα “Μεταμόρφωση”, 20200 Μούλκι Κορινθίας | τηλ: 27420-25.940 | φαξ: 27420-27.242


Υποστηρίζω
την καθιέρωση και υλοποίηση της καινούργιας
Παγκόσμιας Ημέρας πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο

Υπογραφές Υποστήριξης

Επώνυμο
Όνομα
Ιδιότητα
Υπογραφή


Πρόσκληση Κυριακή 23 Οκτ.2011 | Αποθήκες ΑΣΟ Κιάτο

Προσκληση

Ο Δήμος Σικυωνίων και η θεατρική ομάδα «Μεταμόρφωση», σε συνεργασία με την Πρέσβειρα Καλής θελήσεως Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του Aids (UNAIDS) κ. Μέρω Κεσεσίογλου, το Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και η Ελληνική Δράση Αφρικής (Μ.Κ.Ο.), σας προσκαλούν στην πολιτιστική φιλανθρωπική εκδήλωση που οργανώνουν την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ., στις Αποθήκες ΑΣΟ στο Κιάτο για την καθιέρωση και υλοποίηση της καινούργιας Παγκόσμιας Ημέρας πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο.
Στην εκδήλωση, η οποία έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο «Νεφέλες» του Αριστοφάνη από την Σικυώνια Σκηνή σε σκηνοθεσία Γιώργου Καρβουντζή.
Τα έσοδα της Εκδήλωσης θα διατεθούν στην οικογένεια ανήλικης μαθήτριας του Δήμου Σικυωνίων, που τραυματίστηκε σοβαρά το Δεκαπενταύγουστο του 2010, ύστερα από πτώση πεύκου σε πανηγύρι στο Κιάτο και χρήζει χειρουργικής επέμβασης στο εξωτερικό. 
Παράλληλα οι οργανωτές θα αναγγείλουν πανηγυρικά την πρωτοβουλία να καθιερωθεί η 23η Οκτωβρίου κάθε χρόνου στον Δήμο Σικυωνίων ως μια καινούργια Παγκόσμια Ημέρα πράξης σεβασμού στη ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο.
Η παρούσα πρόσκληση προσκομίζεται στο ταμείο του θεάτρου και ανταλλάσσεται με ένα εισιτήριο αξίας 5 ευρώ.
Απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης:
Τηλ: 27420-25.994, ώρες 9:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Η  Ομάδα  Πρωτοβουλίας
Θεατρική Ομάδα «Μεταμόρφωση»  |  Ελληνική Δράση Αφρικής
Παιδική Σκηνή Μουλκίου  |  Σικυώνια Σκηνή  |  Δήμος Σικυωνίων


Δήμος Σικυωνίων
20200 Κιάτο Κορινθίας | τηλ: 27420-25.994 | φαξ: 27420-23.108 | email: deapas01@otenet.gr
Ελληνική Δράση Αφρικής – Προξενείο Ακτής Ελεφαντοστού
Λυκείου 13, 106 74 Αθήνα | τηλ.-φαξ: 210-7216.625 | email: c-ivoire@hol.gr
Θεατρική Ομάδα “Μεταμόρφωση”
20200 Μούλκι Κορινθίας | τηλ: 27420-25.940 | φαξ: 27420-27.242Δελτίο Τύπου | 23 Οκτωβρίου 2011 | καθιέρωση καινούργιας Παγκόσμιας Ημέρας

Δελτίο Τύπου

Πολιτιστική φιλανθρωπική εκδήλωση
για την καθιέρωση μιας καινούργιας Παγκόσμιας Ημέρας
πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο

«Νεφέλες» του Αριστοφάνη από την ΣΙΚΥΩΝΙΑ ΣΚΗΝΗ
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011
Αποθήκες ΑΣΟ, Σικυώνα


Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ., ο Δήμος Σικυωνίων του νομού Κορινθίας μαζί με τη θεατρική ομάδα «Μεταμόρφωση» και την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του Aids (UNAIDS) κ. Μέρω Κεσεσίογλου, το Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και την Ελληνική Δράση Αφρικής (Μ.Κ.Ο.), συνδιοργανώνουν πολιτιστική φιλανθρωπική εκδήλωση στις Αποθήκες ΑΣΟ στο Κιάτο για την καθιέρωση και υλοποίηση της καινούργιας Παγκόσμιας Ημέρας πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο.
Στην εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο «Νεφέλες» του Αριστοφάνη από την ΣΙΚΥΩΝΙΑ ΣΚΗΝΗ σε σκηνοθεσία Γιώργου Καρβουντζή.  Οι «Νεφέλες» παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της 3ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Δράματος που έγινε τον Αύγουστο στην Σικυώνα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεόδωρου Τερζόπουλου, ενώ το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα επισημάνθηκε από τα εθνικά ΜΜΕ. 
Οι «Νεφέλες» διαπραγματεύονται την ασέβεια του ανθρώπου στις αξίες και την αυθαιρεσία του στην ευεργεσία που του προσφέρει το περιβάλλον και η φύση με συνέπεια την τιμωρία που φέρουν οι άνομες πράξεις.  Οι ερμηνευτές της παράστασης είναι νέοι και παιδιά ηλικίας 6-30 ετών.
Τα έσοδα της Εκδήλωσης θα διατεθούν στην οικογένεια ανήλικης μαθήτριας του Δήμου Σικυωνίων, που τραυματίστηκε σοβαρά το Δεκαπενταύγουστο του 2010, ύστερα από πτώση πεύκου σε πανηγύρι στο Κιάτο και χρήζει χειρουργικής επέμβασης στο εξωτερικό.  
Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
Θεατρική ομάδα «Μεταμόρφωση» | Ελληνική Δράση Αφρικής
Παιδική Σκηνή Μουλκίου | Σικυώνια Σκηνή | Δήμος Σικυωνίων
Την εκδήλωση συντονίζουν
ο σκηνοθέτης και εκδότης Άγγελος Σιδεράτος
και ο δημοσιογράφος Γιώργος ΣταματόπουλοςΗ ιδέα και η πρωτοβουλία
για μια καινούργια Ημέρα Πράξης και σεβασμού στον συνάνθρωπο
Η ιδέα γεννήθηκε στις 16/5/2004 σε πολιτιστική-φιλανθρωπική εκδήλωση στο θέατρο Τζένη Καρέζη με το θεατρικό έργο του Δημήτρη Ποταμίτη «Το λουρί του Σωκράτη» από την Παιδική Σκηνή Μουλκίου Κορινθίας (ΔΕΑΠΑΣ), σε σκηνοθεσία Κ. Γιαμπουράνη. 
Η ιδέα της καινούργιας αυτής μέρας προτάθηκε από την Κωνσταντίνα Γιαμπουράνη που τότε σκηνοθέτησε τα παιδιά της Παιδικής Σκηνής Μουλκίου (ΔΕΑΠΑΣ).  Πηγές της ιδέας αποτέλεσαν τόσο το ίδιο το έργο του Δημήτρη Ποταμίτη (Το λουρί του Σωκράτη), που εμπεριείχε το στοιχείο της «αλλαγής και μεταμόρφωσης» του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, όπου ο σεβασμός στη φύση και στον άνθρωπο και η προσφορά δεν θα εκφράζονται απλά, αλλά θα γίνονται πράξη μέσα στην καθημερινότητά μας, όσο και το φιλανθρωπικό έργο της κ.Μ. Κεσεσίογλου, που προσπαθεί να κάνει πράξη το όραμα για ένα κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να απολαμβάνουν βασικά δικαιώματα, καθώς και το γεγονός ότι ο κύριος δημιουργικός παράγοντας της όλης παράστασης ήταν τα παιδιά, το μέλλον μας.
Σε συνέχεια της παραπάνω εκδήλωσης η «Μεταμόρφωση», σε συνεργασία με την Πρέσβειρα κ. Μ. Κεσεσίογλου, το Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και την Ελληνική Δράση Αφρικής, ανέλαβαν  την πρωτοβουλία για να καθιερωθεί η 23η Οκτωβρίου κάθε χρόνου ως καινούργια Παγκόσμια μέρα πράξης σεβασμού στην ζωή και προσφοράς στον συνάνθρωπο και συνδιοργάνωσαν ανάλογη πολιτιστική φιλανθρωπική εκδήλωση στις 23 Οκτωβρίου του 2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων των Εκπαιδευτήριων Νέα Γενιά Ζηρίδη στα Σπάτα, όπου παρουσιάσθηκε το θεατρικό έργο του Θωμά Χαλβατζή «Το Μυστικό της Ζωής» από την νέα Παιδική Σκηνή Μουλκίου Κορινθίας σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Γιαμπουράνη.
ΣΙΚΥΩΝΙΑ ΣΚΗΝΗ
Ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1976, αντλώντας έμψυχο υλικό από τον τότε Φοιτητικό Σύλλογο και τους μαθητές των σχολείων του Κιάτου.  Σταδιακά και σε συνεργασία με την λαϊκή Επιμόρφωση, στελεχώθηκε από άτομα κάθε ηλικίας και τον Μάιο του 1986 αποτέλεσε το πρώτο συγκροτημένο τμήμα του νεοϊδρυθέντος Πολιτιστικού Κέντρου, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά την λειτουργία του.  
Έκτοτε λειτουργεί μέχρι σήμερα ανελλιπώς με έναν σημαντικό, εμπλουτιζόμενο διαρκώς πυρήνα εκατό και πλέον προσώπων με Παιδικό - Εφηβικό Τμήμα και Τμήματα Ενηλίκων.  Έχει πλούσια δραστηριότητα με πλήθος εκδηλώσεων, διαλέξεων, ποιητικών και λογοτεχνικών συναντήσεων, δρώμενων, αναπαραστάσεων, θεατρικών παραστάσεων σε ορχήστρες Αρχαίων Θεάτρων, σε σκηνές μεγάλων θεάτρων της Ελλάδας και της Ευρώπης, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου και αλλού.  
Έχει λάβει μέρος σε σημαντικούς θεατρικούς διαγωνισμούς και έχει αποσπάσει σημαντικά βραβεία και επαίνους με αξιολογότερα: την Α΄ Διάκριση στο II Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος για Νέους στο Palazzolo Acreide της Σικελίας το 1993 και τον Μεγάλο Έπαινο του I.N.D.A. της Ιταλίας σε ειδική τελετή το 2009, ανοίγοντας το XV Διεθνές Φεστιβάλ με τους «Βατράχους» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο των Συρακουσών.
Πρωτοστάτησε στην δημιουργία και διεξαγωγή της 1ης (2005), 2ης (2006) και 3ης (2011) Διεθνούς Συνάντησης για την Αρχαία Τραγωδία που διοργάνωσε ο Δήμος Σικυωνίων και το θέατρο ΑΤΤΙΣ υπό την Αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ. και του Υπουργείου Παιδείας.
Τον περασμένο Αύγουστο (2011) στα πλαίσια της 3ης Συνάντησης, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Θόδωρο Τερζόπουλο, παρουσίασε τον δραματικό μονόλογο «Αίας» του Γ. Ρίτσου και τις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.


Θεατρική ομάδα «Μεταμόρφωση»
Η θεατρική ομάδα «Μεταμόρφωση», πιστεύοντας βαθιά ότι μέσω της τέχνης ο σημερινός άνθρωπος -μάρτυρας μιας εποχής όπου έχει απολεσθεί ο σεβασμός στον άνθρωπο και υμνεί το χρήμα ως αυτοσκοπό- μπορεί να οδηγηθεί σε πνευματική μεταμόρφωση.  H μεταμόρφωση πρέπει να κυριαρχήσει στη ζωή μας για την αναγεννήσει, ώστε να ζούμε σε αρμονία με τη φύση με τις υψηλές κοινωνικές αξίες.  Για το λόγο αυτό προωθεί και στηρίζει την Ιδέα για μια καινούργια μέρα σεβασμού και προσφοράς, συμπληρώνοντας έτσι και το όραμα της «Ελληνικής Δράσης Αφρικής» που με την πολυετή δράση της ισχυροποιεί το παγκόσμιο κίνημα για την καταπολέμηση της φτώχειας.
Η Μεταμόρφωση, η Ελληνική Δράση Αφρικής, η Παιδική Σκηνή Μουλκίου, η Σικυώνια Σκηνή και ο Δήμος Σικυωνίων μεταφέρουν όλοι μαζί την Φλόγα της Προσφοράς, όχι μόνο στην μακρινή Αφρική, αλλά και σε όλο τον κόσμο, κάνοντας έτσι πράξη το όραμα που έχει η ομάδα για έναν καινούργιο άνθρωπο.  Έναν βαθιά συνειδητοποιημένο άνθρωπο που θα δει ότι είναι συνυπεύθυνος για την τραγική σημερινή κατάσταση που βιώνει ο πλανήτης και θα ξεκινήσει να οικοδομεί έναν διαφορετικό κόσμο που θα μάχεται ενάντια στη βαρβαρότητα και σε κάθε τι που βλάπτει την αρμονία και ισορροπία της κοινωνίας με ένα νέο σύστημα πνευματικών αξιών.  
Η καθιέρωση μιας τέτοιας Ημέρας από όλους μας, βοηθάει να νιώθουμε ότι όλοι είμαστε ΕΝΑ μέσα στο σώμα της ανθρωπότητας, της χώρας μας, της πόλης μας, της μικρής τοπικής κοινωνίας μας. 

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΟΗΕ
«Σκεφτόμαστε ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, δρούμε ΤΟΠΙΚΑ»
αναλαμβάνουμε την παραπάνω Πρωτοβουλία.

Αν ο άνθρωπος πάψει να πιστεύει στη δυνατότητα της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,
της δικής του και του Κόσμου,
η Κοινωνία μας θα έχει οριστικά αποτύχει …

Δήμος Σικυωνίων
20200 Κιάτο Κορινθίας | τηλ: 27420-25.994 | φαξ: 27420-23.108 | email: deapas01@otenet.gr
Ελληνική Δράση Αφρικής – Προξενείο Ακτής Ελεφαντοστού
Λυκείου 13, 106 74 Αθήνα | τηλ.-φαξ: 210-7216.625 | email: c-ivoire@hol.gr
Θεατρική Ομάδα “Μεταμόρφωση”
20200 Μούλκι Κορινθίας | τηλ: 27420-25.940 | φαξ: 27420-27.242